Ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα Unit Linked

Γιατί αξίζει να επενδύσω σε ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα;

Η οικονομική αστάθεια και οι αλλεπάλληλες κρίσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδείξει την αξία της αποταμίευσης και των επενδύσεων ως δύο σταθερές πάνω στις οποίες μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον μας, να επιτύχουμε κάποιον μακροπρόθεσμο οικονομικό στόχο, αλλά και να νιώσουμε μεγαλύτερη σιγουριά. Η αγορά μιας κατοικίας, οι σπουδές των παιδιών ή και η δημιουργία μιας δικιάς μας επιχείρησης αποτελούν κάποιους από τους στόχους που θέτει κάθε σύγχρονος εργαζόμενος ή επαγγελματίας, αναζητώντας την καλύτερη και την πιο συμφέρουσα λύση για τη διαχείριση των εισοδημάτων του.

Αν και η αποταμίευση θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση, με τη συμβατική της μορφή δεν είναι ιδιαιτέρως αποδοτική και δύσκολα θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι καθημερινές δυσκολίες και υποχρεώσεις ενδεχομένως να μην σου επιτρέπουν να κρατήσεις χρήματα στην άκρη, ενώ και η απόδοση των παραδοσιακών καταθετικών προϊόντων είναι πλέον μηδαμινή.

Σε μία εποχή όπου η αποταμίευση μοιάζει αδύνατη, η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό με τεχνογνωσία και επιπρόσθετα οφέλη, μέσω των προγραμμάτων περιοδικών και έκτακτων καταβολών τύπου Unit Linked.

Τι είναι τα προγράμματα Unit Linked 

Τα προϊόντα Unit Linked είναι μια κατηγορία ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με επενδυτικά προϊόντα, όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, παρέχοντας εκτός από μια μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική και ασφαλιστική προστασία. Για παράδειγμα, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Unit Linked καλύπτει τις ανάγκες σας για ασφάλεια ζωής, σύνταξη αλλά και νοσοκομειακή περίθαλψη. Η ασφαλιστική προστασία, η οποία εξ ορισμού αποτελεί μία μακροχρόνια επένδυση, δίνει μια διαφορετική διάσταση στα προϊόντα αυτά, συγκριτικά με τα απλά αμοιβαία κεφάλαια.

Πώς λειτουργούν;

Ο ασφαλισμένος θα πρέπει για αρχή να αποφασίσει τα ποσά που επιθυμεί να επενδύσει σε ένα συμβόλαιο Unit Linked, προκειμένου να διαμορφωθούν ανάλογα τα ασφάλιστρα. Το ποσό ασφαλίστρων καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ, είτε με τη μορφή περιοδικών καταβολών και μοιράζεται σε δύο ποσά, στο ποσό της ασφάλισης και στο ποσό της επένδυσης. 

Το ποσό της επένδυσης αναφέρεται σε ένα ποσοστό επί του ασφαλίστρου (allocation rate) ή αλλιώς ποσοστό καταβληθέντων ασφαλίστρων. Στο πλαίσιο αυτό η ασφαλιστική εταιρεία που έχει επιλέξει δημιουργεί έναν ατομικό λογαριασμό για το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο κάνοντας χρήση των ασφαλίστρων προς επένδυση. Το ποσό προς επένδυση μετατρέπεται σε μερίδια με βάση τη τιμή διάθεσης των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων (funds), με τα οποία είναι συνδεδεμένο το ασφαλιστήριο και τοποθετούνται στον ατομικό λογαριασμό μεριδίων (unit account) του πελάτη. 

Στη συνέχεια τα ποσά αυτά επενδύονται σε μερίδια είτε νόμιμα συστημένων αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων κατά επιλογή του πελάτη. Τα μερίδια αυτά αγοράζονται και πωλούνται με τη συνήθη διαδικασία των αμοιβαίων κεφαλαίων, μέσω της αρμόδιας εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), ενώ αποτιμώνται, έχοντας ως βάση την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του επενδυτικού κεφαλαίου.

Σε ποιους απευθύνονται

Τα προγράμματα Unit Linked είναι κατάλληλα για σένα που θέλεις να εξασφαλίσεις ένα σεβαστό κεφάλαιο για την ικανοποίηση των μελλοντικών σου στόχων και αναγκών. Λειτουργούν ως μια εναλλακτική στην απλή αποταμίευση, δεδομένου ότι επενδύουν ένα μέρος των χρημάτων σας σε ένα επενδυτικό όχημα μετρίου ρίσκου και μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα. Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που μετριάζουν αρκετά το ρίσκο που ενέχει μια τέτοια στρατηγική.

Τι πρέπει να προσέξω

Το μυστικό για μια επιτυχημένη επένδυση σε προγράμματα unit-linked είναι ο εύστοχος εντοπισμός του «επενδυτικού προφίλ» του ασφαλισμένου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει ο ασφαλισμένος σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό του διαμεσολαβητή να διαμορφώσουν ένα επενδυτικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα ανάλογα με την ανοχή του κάθε ασφαλιζόμενου στον κίνδυνο. Σε διαφορετική περίπτωση, πιθανόν το αποτέλεσμα της επένδυσής του να είναι διαφορετικό από αυτό που θέλει να δημιουργήσει. Η συμβολή ενός έμπειρου και πιστοποιημένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην όλη διαδικασία είναι κομβικής σημασίας, προκειμένου να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και να εξασφαλίσουμε ένα σίγουρο και εγγυημένο κεφάλαιο για το μέλλον.

Unit-linked: Ευκαιρίες και παγίδες

Τα προγράμματα unit-linked αποτελούν μια εξαιρετική ευκαιρία για επένδυση, ωστόσο πριν προβούμε στην σύναψη ενός συμβολαίου θα πρέπει να γνωρίζουμε τις ευκαιρίες αλλά και τις παγίδες που θα πρέπει να αποφύγουμε.

Το Α και το Ω για ένα επιτυχημένο ασφαλιστήριο πρόγραμμα unit-linked είναι η επιλογή του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τον οποίο θα συνεργαστούμε για τη σωστή διαμόρφωση του συμβολαίου μας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους παρέχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να συμβουλέψουν αλλά και να εντοπίζουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσφέρει μια ειδική πιστοποίηση (Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση) στους επαγγελματίες, κατόπιν εξετάσεων, η οποία τους δίνει το δικαίωμα ως ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές να προωθούν τέτοιου είδους προϊόντα. Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, μόνο οι κάτοχοι της συγκεκριμένης πιστοποίησης επιτρέπεται να πωλούν ασφαλιστήρια συμβόλαια unit-linked. Μάλιστα προς αποφυγή παρανοήσεων, στο online μητρώο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να ελέγξει αν ο ασφαλιστικός σύμβουλος με τον οποίο συζητάει έχει την άδεια να προωθεί επενδυτικά προϊόντα unit-linked.

Άλλο ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι η αρχική διαδικασία μεταξύ του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και του υποψήφιου ασφαλισμένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στον εύστοχο εντοπισμό του επενδυτικού προφίλ του ασφαλισμένου. 

Πιο συγκεκριμένα, το επενδυτικό προφίλ αποτυπώνει την ανοχή που έχει ο ασφαλισμένος απέναντι στον κίνδυνο. Με πιο απλά λόγια, δείχνει το κατά πόσο ο ασφαλισμένος αντέχει ψυχολογικά αλλά και οικονομικά να δει το κεφάλαιό του να μειώνεται, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, εξαιτίας μιας ενδεχόμενης αρνητικής απόδοσης της επένδυσής του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό πριν από κάθε επενδυτική μας κίνηση να προηγείται ένα επενδυτικό πλάνο και να μη λειτουργούμε παρορμητικά με βάση επενδυτικές μόδες και βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές λογικές. 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει «σωστό» ή «λάθος» σε ένα επενδυτικό προφίλ. Αυτό που είναι υψίστης σημασίας στην προκειμένη περίπτωση είναι η επενδυτική επιλογή του κάθε ασφαλισμένου, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη δική του ανοχή στον κίνδυνο. Εάν δεν λάβουμε υπόψη τον συγκεκριμένο παράγοντα, ενδεχομένως το αποτέλεσμα της επένδυσής μας να είναι εντελώς διαφορετικό από το αναμενόμενο. 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη κατά τη διαμόρφωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές χρησιμοποιούν εξειδικευμένα λογισμικά τελευταίας τεχνολογίας που δεν αφήνουν περιθώρια λάθους σε σχέση με το επενδυτικό προφίλ, ενώ και οι ασφαλιστικές εταιρείες με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει μια σειρά ερωτηματολογίων που περιορίζει το ενδεχόμενο σφάλματος. H ασφαλιστική αγορά λοιπόν, έχοντας μεριμνήσει για κάθε ενδεχόμενο, προστατεύει τους καταναλωτές, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη διαμόρφωση του επενδυτικού τους προφίλ, προστατεύοντάς τους παράλληλα από κάθε πιθανή παγίδα που θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την επένδυσή τους.

Συνεπώς, το μόνο που πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος είναι να απευθυνθεί σε έναν πιστοποιημένο ασφαλιστικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και τα κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία, ώστε να τον συμβουλέψει με σιγουριά, ηρεμία και ασφάλεια. Άλλωστε, τι ποιο σημαντικό από το αισθανόμαστε σίγουροι για την επένδυσή μας;

pexels-liza-summer-6347720
Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Skype
Βαρβέρη Σοφία

Βαρβέρη Σοφία

Διακεκριμένη Ασφαλιστική Σύμβουλος

Βρίσκομαι δίπλα σας όλες τις ώρες και όλες τις μέρες του χρόνου. Πρώτη μου προτεραιότητα η απόλυτη εξασφάλιση και εξυπηρέτηση σας σε περίπτωση επέλευσης τους ασφαλιστικού κινδύνου.

Κανένας Νικητής Δε Πιστεύει στη Τύχη

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΝΙΤΣΕ